3/2015

3/2015
Cena: 13,90 €

Aktualno

Recenzija: Priročnik Fizikalne škodljivosti
prof.dr. Jože Horvat
6
Nova rubrika:
Vprašanja za strokovne delavce
7
Luka Koper: Projekt BVK
Mirko Slosar
8
Je vaša lestev varna in ustrezno pregledana
Anže Bitenc
11
Zdrava in uravnotežena prehrana na delovnem mestu
Helena Okorn
13
Strokovno izrazje in SIST ISO 31000
Primož Gspan
49

Nanodelci in njihov vpliv na zdravje
53

Osrednja tema

Odškodnina z naslova poklicnih bolezni zaradi azbesta
mag. Petra Bechibani
18
Odpraviti azbest
Valentina Kuzma
23

Znanstvena priloga

Azbestoza
Prof. dr. Marjan Bilban
28
Starajoči se delavec in delazmožnost
Vida Šet
37
Fizikalne osnove barvnega vida
Prof. dr. Marjan Bilban
44

Vse revije