3/2010

3/2010
Cena: 13,77 €

50 let ZVD

Govor Mirana Kalčiča ob 50-letnici ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.
4

Intervju

Anja Kopač Mrak
9

Osrednja tema

Franc Hočevar
Globalna varnost
14
Nurka Pranjić
Akutni in kronični stres, povezan z delom: adrenalna utrujenost in čas kot odločilni dejavnik za nastanek škodljivih učinkov
16
Mladen Markota
Nezgode pri delu – zakaj tvegamo
23

Aktualno

Janez Mekinc
Varnost je tudi v krizi vrednota turističnega proizvoda in ponudbe
27
Kristina Abrahamsberg
Obeležitev 50-letnice obstoja in delovanja ZVD Zavoda za varstvo pri delu d. d.
36

Novice

Janez Fabijan
8. varnostna konferenca v Poslovni skupini Sava »Psihosocialni dejavniki tveganja za varnost in zdravje pri delu«
42

Razvoj in znanost

Nataša Pivk, Alenka Temeljotov Salaj
Vpliv gospodarske krize na varnost in zdravje zaposlenih ter odzivi nekaterih mednarodnih organizacij in agencij
46

Vi sprašujete, mi odgovarjamo
53

Vse revije