4/2007

4/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Milan Srna
Pogovor z generalnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije mag.Samom Hribarjem Miličem
Interview with the General manager of Chamber of Commerce and Industry of Slovenia Mr.Samo Hribar Milic

3
Tema meseca

Tatjana Polanc
Pisarniško delovno okolje z vidika varnosti in zdravja pri delu
Office working environment from point of view of safety and health at work

6

Metka Teržan
Varovanje zdravja delavcev v pisarnah
Health preservation of office workers

13

Luka Bercko
Pomankljivosti na delovnih mestih v sodobnih pisarnah
Office workplaces and their deficiencies

16
Razvoj in znanost
Leon Vedenik
Nevarnost hrupa v glasbeni dejavnosti
Nois hazard in the music business

18
Aktualno

M.Miklavčič Šumanski,
I. Kolenc,
M. Markič
Organizacijska kultura kot učinkovito orodje za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu
Organizational culture as efficient tool for Safety and Health at Work management

25

Alan Ninčević
Smernice za modifikacijo zakona o varnosti in zdravju pri delu
Guidelines for modification of the Law on Safety and Health at Work

31
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

38

Vse revije