3/2007

3/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Milan Srna
Pogovor z ministrico za delo, družino in socialne zadeve gospo Marjeto Cotman
Interview with the minister for Labour, Family and Social Affairs, Ms.Marjeta Cotman

3
Tema meseca

Peter Stefanoski
Socialni pogled na problematiko staranja delovne sile z vidika "delovne sile"
Social "workforce" view of the problem of the aging work force

5

Boris Ružič
Varnost in zdravje pri delu in staranje delovne sile
Safety and health at work and aging workforce

6

Jasmina Rakita
Delovnopravni pogled inšpekcijskega nadzora v zvezi s staranjem delovne sile
Legal view of the inspection surveillance connected to the aging workforce

9
Jana Uran
Ugotovitve Inšpektorata RS za delo v zvezi z zagotavljanjem posebnega varstva starejših delavcev
Findings of the Inspectorate of the Republic of Slovenia for work connected to the extra care for older workers

20
Mirko Vošner
Staranje delovne sile - nov izziv za strokovne delavce
Aging of the workforce - a new challenge for safety officers

24
Razvoj in znanost
Miran Pavlič, Mirko Markič
Zaznavanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu kot podlaga za njeno obvladovanje
Sensing the quality of safety and health at work as a basis for the quality management

31
Aktualno

Primož Gspan
Posvet Varnost pri delu, varstvo pred požari in medicine dela. Ugotovitve in zaključki
Conference "Safety at work, fire safety and occupational medicine
Findings and conclusions

37
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

39

Vse revije