2/2007

2/2007
Cena: 5,00 €
V središču

Andrej Vizjak
Aktivnosti ministrstva so usmerjene v sodelovanje Slovenije pri oblikovanje tehničnih predpisov v EU in v njihov prenos v našo zakonodajo.
Activities of the ministry are directed towards cooperation of Slovenia in formation of technical regulations in EU and their transfer to the Slovenian legislature.

3
Tema meseca

Milan Srna
Nova direktiv EU 2006/42-Varnost strojev
The (new) Machinery Directive 2006/42 - safety of machinery

6

Ivan Božič
Dvigala za gasilce
A firefighters lift

13

Niko Tršan, Ivan Božič
IR termokamere-fizikalne osnove
Infrared cameras

19
Razvoj in znanost
Milan Srna
Postopek ocenjevanja tveganja za stroje
Risk assessment. Why is a risk assessment necessary?

27
Aktualno

Maruša Erbežnik
Kvotni sistem in njegovi učinki na zaposlovanje invalidov
Quota system and its effect on the employment of disabled persons

35

Boris Gačnik
Delo Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, II.
Activities of the Commission for determination of causes for work contract cancellation

38
Zanimivosti
Miran Pavlič, Leon Vedenik
Prvo srečanje slovenskih magistrov varnosti
First meeting of slovenian masters of science in the field of safety

40

Vse revije