6/2006

6/2006
Cena: 5,00 €
Tema meseca

Milan Srna
Stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu
Regulation on continuous learning of professional workers in the field of safety at work

3
Aktualno

Marjan Bilban
Uvodnik v referate
Introduction

6

Majda Zorec Karlovšek
Zdravila in psihofizične sposobnosti
Medicinal drugs and human performance

8

Lea Kovač, Aleksander Mirtič
Poklicna rehabilitacija v postopku ocenjevanja invalidnosti
Occupational rehabilitation within the process of invalidity assessment

12

Breda Butala
Vpliv promocije zdravja na financiranje zdravstva
The effect of health promotion on the financing of the health care sector

16

Ferdinand Deželak, Mirko Čudina
Protihrupne sanacije - ali jih izvajamo pravilno? II. del
Preventing excessive noise exposure-are we doing it correctly?

28

Primož Gspan
Uporaba enote (Pa2.s) pri presoji hrupa
Use of the (Pa2.s) unit in noise evaluation

32

Dobra praksa
Good practice


38

Nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja 2006
Awwards for good practice Winners of FAK prizes and awards


40
Razvoj in znanost
Marjan Bilban
Utrujenost (zaspanost) mladih voznikov za volanom II.del
Sleepiness as a cause of traffic accidents in young drivers

18
Pravni nasveti

Nina Kos
Pridobitve sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanje za zaposlitev za delovne invalide
Financing the adaptation of rooms an means of production and education of working disabled persons

24
Zakonodaja
Nina Kos
Iz Uradnega lista RS
From the Official Gazette of the Republic of Slovenia

26
Iz dela Zbornice za varnost in zdravje pri delu

Mirko Vošner
Povzetek poročila o delu zbornice VZD za leto 2006
Abstract from the activity report of the Chamber for 2006

43

Vse revije