2/2010

2/2010
Cena: 13,77 €

Uvodnik

Uvodnik
4

Intervju

Marjan Papež, generalni direktor ZPIZ
5

50 let ZVD

Marjan Bilban, Kristina Abrahamsberg
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. - Center za medicino dela
11

Osrednja tema

Etelka Korpič - Horvat
Razlika med nadomestilom za brezposelnost in minimalno plačo - varnost ali izguba motivacije za delo
15
Marija Molan
Strateški cilj humanega delovnega okolja: psihično zdravje na delovnem mestu
22
Darja Senčur Peček
Delovna razmerja z vidika prožne varnosti
28

Novice

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2010 - 2011
41

Razvoj in znanost

Marjan Bilban
Promocija zdravja v delovnem okolju (s poudarkom na zdravem prehranjevanju med delom)
42
Vi sprašujete, mi odgovarjam
53

Vse revije