Varnost in zdravje pri delu

Domov > Lokacija in kontakt > Varnost in zdravje pri delu

Osenar Gregor, dipl.var.inž.
vodja organizacijske enote

Telefon: 01 585 51 34
Mobilni telefon: 041 732 603

Avbelj Fanči, mag.mendž.vseživlj.izobr., dipl.var.inž
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 21
Mobilni telefon: 041 658 953

mag. Valentinčič Ivan, univ.dipl.inž.les.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 25
Mobilni telefon: 041 711 893

Beširević Elvin, dipl.var.inž.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 16
Mobilni telefon: 041 683 544

Bratec Luka, dipl.var.inž.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 35
Mobilni telefon: 041 788 397

Mesarič Helena, mag.org., dipl.var.inž.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 33
Mobilni telefon: 041 360 059

Pirc Bogdan
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 41

Ogrizek Valter, dipl. var. inž.
Vodja PE Koper

Telefon: 05 630 90 35
Mobilni telefon: 041 663 186