Varnost in zdravje pri delu

Domov > Lokacija in kontakt > Varnost in zdravje pri delu

Osenar Gregor, dipl.var.inž.
vodja organizacijske enote

Telefon: 01 585 51 34
Mobilni telefon: 041 732 603

Avbelj Fanči, mag.mendž.vseživlj.izobr., dipl.var.inž
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 21
Mobilni telefon: 041 658 953

Poženel Tina, mag.inž.teh.var.

Telefon: 01 585 51 16
Mobilni telefon: 051 636 966

mag. Valentinčič Ivan, univ.dipl.inž.les.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 25
Mobilni telefon: 041 711 893

Mesarič Helena, mag.org., dipl.var.inž.
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 33
Mobilni telefon: 041 360 059

Pirc Bogdan
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 41

Juvan Miha
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 41

Robič Gregor
višji strokovni delavec

Mobilni telefon: 041 604 102

Vrbinc Primož
višji strokovni delavec

Telefon: 01 585 51 35
Mobilni telefon: 031 810 346

Gregorin Rok
višji strokovni delavec - pripravnik

Mobilni telefon: 051 495 552