Meritev hrupa v delovnem okolju

Domov > Lokacija in kontakt > Meritve hrupa in gradbena akustika > Meritev hrupa v delovnem okolju

dr. Deželak Ferdinand, univ.dipl.inž. geod., dipl. inž. fiz.
Vodja Laboratorija za fizikelne meritve

Telefon: 01 585 51 15
Mobilni telefon: 041 663 188

Osenar Gregor, dipl.var.inž.
vodja organizacijske enote

Telefon: 01 585 51 34
Mobilni telefon: 041 732 603

Avbelj Fanči, mag.mendž.vseživlj.izobr., dipl.var.inž
strokovni svetnik

Telefon: 01 585 51 21
Mobilni telefon: 041 658 953