Mission, vision, values

Home > About us > Mission, vision, values

Vse naše delovanje temelji na poslanstvu, vrednotah in viziji. Zagotavljamo varno in zdravo delovno in življenjsko okolje. Poštenost, nepristranskost in etika so temelji delovanja ZVD, najpomembnejši vrednoti pa zadovoljstvo odjemalcev  in kakovost storitev. V prihodnosti želimo postati vodilna in osrednja, povezujoča institucija na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma varovanja življenjskega in delovnega okolja v Sloveniji.